CENÍK

Orientační ceník pro rok 2023. 
Nejsem plátce DPH.  

Kontrola spalinové cesty + čištění

Prováděno dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Kontrola bez čištění 600Kč.

Další průduch 200 - 300 Kč

800 Kč

Kontrola spalinové cesty + měření spalin

Kontrola celé spalinové cesty od plynového spotřebiče + měření emisí a úniku spalin.

700 Kč

Strojní odstranění DEHTU 

Cena je včetně výběru a odnosu dehtových usazenin.

400 Kč/bm

Vložkování a Frézování 

Cenu ovlivňuje spoustu faktorů: druh paliva, délka, průměr materiálu komínové vložky a kouřovodů. 

Individuální

Cenová nabídka + výpočet spalinové cesty 

Zaměření a prohlídka aktuálního stavu komínu + výpočet/návrh spalinové cesty + cenová nabídka. Vše ve formátu PDF nebo tištěné podobě.

V případě realizace se cena odečte z konečné ceny práce.

800 Kč

Výpočet nebo návrh spalinové cesty

Výpočet nebo návrh spalinové cesty zajistí bezpečný a bezproblémový provoz

1 500 Kč

Měření spalin 

Nabízím měření Analyzátorem TESTO 300.

Měření koncentrace CO, emisí, spalin, 4 Pa test, tah komína apod.

800 Kč

Zkouška těsnosti pomocí kouře 

Účelem zkoušky je zjistit netěsnosti komínové vložky a komínového pláště, kterými by mohly pronikat spaliny do přilehlých prostorů a tím ohrozit zdraví a životy jejich uživatelů.

700 Kč

Hodinová sazba

Odborná konzultace na místě, odstraňování závad, drobné zednické práce.

500 - 1 000 Kč

Zrušení terminu v den kontroly 

Z důvodu častého rušení termínu nebo nepřítomnosti zákazníka v místě konání služeb, účtuji poplatek za zbytečný výjezd a blokování termínu pro ostatní zákazníky.

300 Kč


JEZDÍM VŠUDE,
KDE ZLOBÍ SAZE