CENÍK

Orientační ceník pro rok 2023. 
Nejsem plátce DPH.  

Kontrola spalinových cest

Cena kontroly bez čištění.

500 Kč

Kontrola spalinových cest + čištění

Případní úprava ceny dle náročnosti.

Další průduch 100-200 Kč

800 Kč

Výpočet spalinové cesty

Výpočet 1 průduchu v tištěné podobě/PDF.

500 - 1 000 Kč

Vložkování a Frézování 

Cenu ovlivňuje spoustu faktorů: druh paliva, délka, průměr materiálu komínové vložky a kouřovodů. 

Individuální

Strojní odstranění DEHTU 

Cena je včetně výběru a odnosu dehtových usazenin.

300 Kč/bm

Měření spalin 

Nabízím měření Analyzátorem TESTO 300.

Měření koncentrace CO, emisí, spalin, 4 Pa test, tah komína apod.

500 - 1 000 Kč

Zkouška těsnosti pomocí kouře 

Účelem zkoušky je zjistit netěsnosti komínové vložky a komínového pláště, kterými by mohly pronikat spaliny do přilehlých prostorů a tím ohrozit zdraví a životy jejich uživatelů.

700 Kč

Hodinová sazba

Odborná konzultace na místě, odstraňování závad, drobné zednické práce.

500 - 1 000 Kč

Zrušení terminu v den kontroly 

Z důvodu častého rušení termínu nebo nepřítomnosti zákazníka v místě konání služeb, účtuji poplatek za zbytečný výjezd a blokování termínu pro ostatní zákazníky.

300 Kč


JEZDÍM VŠUDE,
KDE ZLOBÍ SAZE