SLUŽBY

KONTROLA SPALINOVÝCH CEST + ČIŠTĚNÍ

Provádím kontrolu spalinových cest + čištění (kouřovodů a komínů). Vyhotovuji Zprávu o provedení kontroly a čištění spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

VÝPOČET SPALINOVÉ CESTY 

Od roku 2016 jsou tyto výpočty povinné dokládat ke každému novému komínu a výchozí revizi. Dále se provádí v případu kdy komín dehtuje, aby se zjistila příčina.

VLOŽKOVÁNÍ A STAVBA KOMÍNŮ

Realizuji vložkování a stavbu komínů pro spalování všech druhů paliv - pevná, kapalná a plynná. 

FRÉZOVÁNÍ 

Disponuji komínovou frézou
která umožňuje zvětšení komínového průduchu pro následné osazení vložky. 

MĚŘENÍ SPALIN

Nabízím měření Analyzátorem TESTO 300 kterým jde provádět všechny druhy měření. Od účinnosti spalování, měření emisí, koncentrace CO, tah komínu, 4 Pa test apod.

STROJNÍ ODSTRANĚNÍ DEHTU 

Je třeba tam, kde klasické vyčištění silně znečištěného komínu, nestačí. 

MONTÁŽE KOUŘOVODŮ

Dopojuji kouřovody od spotřebičů na všechny druhy paliva.

PRODEJ A MONTÁŽ

Nabízím prodej a následnou montáž různých komínových komponentů. 

Kouřovody, stříšky, komínová dvířka, redukce, nástavce apod.