SLUŽBY


KONTROLA SPALINOVÝCH CEST + ČIŠTĚNÍ

Provádím kontrolu spalinových cest
+ čištění (kouřovodů a komínů).
Vyhotovuji Zprávu o provedení
kontroly a čištění spalinové
cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

Vložkuji komíny na pevná a plynná
paliva (Atmosférické, kondenzační kotle v provedení "B" i "C").

STROJNÍ ODSTRANĚNÍ DEHTU 

Je třeba tam kde klasické vyčištění silně znečištěného komínu, nestačí. 

FRÉZOVÁNÍ 

Disponuji komínovou frézou
která umožňuje zvětšení komínového průduchu.

MĚŘENÍ SPALIN

Nabízím měření Analyzátorem TESTO 300 kterým jde provádět všechny druhy měření. Od účinnosti spalování, měření emisí, koncentrace CO, tah komínu, 4 Pa test apod.

VÝPOČET SPALINOVÉ CESTY 

Od roku 2016 jsou tyto výpočty povinné dokládat ke každému novému komínu a výchozí revizi. Dále se provádí v případu kdy komín dehtuje aby se zjistila příčina.

MONTÁŽE KOUŘOVODŮ

Dopojuji kouřovody od spotřebičů na pevná i plynná paliva.

PRODEJ A MONTÁŽ

Nabízím prodej a následnou montáž různých komínových komponentů. 

Kouřovody, stříšky, komínová dvířka, redukce, nádstavce apod.